IOGT-NTO KALMAR

Vad gör vi på IOGT-NTO

Vi brukar säga att vår historia är vårt försprång. Hos oss har alla alltid varit välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt på 1800-talet när grunden till IOGT-NTO lades.

I mer än 100 år har våra medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Vi tror att både Sverige, Europa och världen skulle bli mer solidariskt och demokratiskt fortare utan alkohol och andra droger.

Bättre värld
Helt enkelt

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Distrikt
lokalföreningar
Medlemar

Läs mer om vår förening

IOGT-NTO arbetar för en restriktiv alkoholpolitik. Vi utmanar alkoholnormen och stärker människor som påverkas negativt av sitt eget eller någon annans missbruk. Vi uppmärksammar den senaste forskningen inom ämnet alkohol och arbetar hållbart och förebyggande med olika typer av social verksamhet för barn, unga och vuxna.

IOGT-NTO har 8 distrikt från norr till söder och flera hundra lokalföreningar. I en lokalförening kan du träffa andra medlemmar och arrangera eller delta på aktiviteter.  Här finner du kulturarrangemang, språkkaféer och alkoholfria vinprovningar bland mycket annat. Aktiviteterna varierar runt om i landet men syftar till att skapa en gemenskap fri från alkohol och andra droger.